logo fokkelien

  Varia van Fokkelien

Over Varia van Fokkelien

Sinds januari 2014 doe ik geen betaald werk meer, dus heb ik mijn bedrijf BizWiser opgeheven en mijn zakelijke websites ‘uit de lucht’ gehaald. Daarmee ben ik echter wel een platform kwijt geraakt voor allerlei andere onderwerpen waar ik me mee bezighoud. Omdat het domein meyenfeldt.nl mijn persoonlijk eigendom is en Von Meyenfeldt ook mijn naam, én om mijn 70e verjaardag te vieren, heb ik mijn eigen site ingericht naast het Monument voor mijn vader, en gepubliceerd op 14 juli 2017 om 19:12 uur. Via de knop Home direct onder de paginakop kun je het Monument bekijken.
De links in de kolom hiernaast leiden naar de verschillende artikelen.
Nu ik een paar weken bezig ben met Varia van Fokkelien, zie ik voorlopig een tweedeling: middeleeuwen en onderwerpen die mijn persoonlijke interesse hebben.

Middeleeuwen

Op het gebied van de middeleeuwen heb ik veel onderzoek gedaan en houd ik regelmatig lezingen. Wat daarvan geschikt is voor publicatie plaats ik op de site, zie de plaatjes hieronder voor een beeld. Er zijn hier inmiddels drie artikelen te vinden.

onderwerpen middeleeuwen

onderwerpen middeleeuwen
onderwerpen middeleeuwen
onderwerpen middeleeuwen
onderwerpen middeleeuwen

Persoonlijke interesse

Wat persoonlijke interesses betreft: het gaat op deze site om onderwerpen met een algemene strekking, die vanuit een persoonlijke betrokkenheid worden beschreven.

Dieren gaan bij mij vóór alles. Hun gedrag vertedert me en verwondert me. Hun redding door mensen uit de klauwen van andere mensen maakt me blij. Dierenmishandeling vind ik onverdraaglijk. Maar juist omdat dat zo is en ik vaak dagen van slag ben om wat mensen dieren aandoen, vind ik het heel moeilijk erover te schrijven. Ik ben benieuwd of het lukt op mijn eigen site.Taal is wat ik heb gestudeerd (Nederlands en taal­kunde, taalfilosofie & logica). Ik zie taal als een van de belang­rijk­ste eigenschap­pen van de mens. Als iemand zegt dat com­muni­ceren zonder woorden zoveel beter is, dan ergert me dat mateloos. Daarom ben ik bijvoorbeeld geen Boeddhist, hoewel de leer me wel aan­trekt.
Hebben we dat fantastische instrument voor joker ontwik­keld? Is het Nederlands echt een taal typisch voor het botte volk dat we nu eenmaal zijn in de ogen van buitenlanders? Een taal waarin je niet goed kunt dichten, zingen, spreken, schrijven?
Religie: ik ben in geen enkel opzicht een gelovig mens, maar ook geen uitgesproken atheïst: er zijn veel dingen onder de zon die je niet kunt verklaren, maar daarom hoe­ven ze nog niet onwaar te zijn. Ik vind religie een zeer inter­es­sant fenomeen, alleen al om het kwade, maar ook het goede dat eruit voortkomt. Eén bijdrage uit deze categorie is hier al te lezen: Een verhaal dat me niet los laat, zie links in de kolom uiterst rechts.

Het zonder meer afwijzen van alternatieve geneeswijzen e.d. vind ik getuigen van een closed mind om het eens in mooi Nederlands te zeggen. Toen ik jaren geleden na een geslaagde homeo­pathische behandeling van ontstoken tandvlees terug­kwam bij de tandarts, zei hij: “Het tand­vlees is oké nu, maar het is niet bewezen dat het door de homeopathie komt”.
Er is c.q. gebeurt nog steeds heel veel wat wetenschappelijk niet te verklaren is. Maar is het daarom niet waar? Waarom zou je onmiddellijk iets af­wijzen omdat je het niet met­een rationeel kunt verklaren?

Politiek is niet m'n stiel. Dat blijkt al uit mijn loopbaan, waar ik veel last heb gehad van het feit dat ik niet van bazen en niet van compromis­sen houd. Zolang ik in mijn werk mijn eigen gang kon gaan en het management zich niet met me bemoeide, ging het goed. Maar als er besluiten werden genomen die ik slecht vond, dan kwam ik in opstand. Ondanks het feit dat ik heel goed weet dat mijn houding niet verstandig is, ben ik in dit opzicht nog steeds niet wijs geworden.
Van het persoonlijke naar de ‘echte’ politiek: ik begrijp wel dat compromissen nodig zijn als je de democratie aanhangt, maar ik kan me er verschrikkelijk aan ergeren. Trefwoorden Wilders, Trump.
En van een hele andere orde: Tibet en de weerzinwekkende houding van China. Hier geldt hetzelfde als voor het onder­werp ‘Dieren’: ik schrijf er niet vaak over, omdat het me erg kwaad maakt en de emoties als het ware mijn woorden verstik­ken. Maar kan ik het misschien wel op mijn eigen site?


Foto links: Mijn opa dr. Gerard Bakker, hier in 1913 als 24-jarige vlak voor zijn vertrek als scheeps­arts naar Nederlands Indië. Mede door zijn ervaringen tijdens die drie jaar op zee werd hij later overtuigd homeopaat.

Over mijn tweede beroep: astrologie

Voor mijn werk op het gebied van astrologie en onderzoek naar dit onderwerp verwijs ik naar mijn website AstroCursus, zie ook de links in de kolom uiterst rechts.
Als de geboortegegevens bekend zijn van historische personen die ik hier beschrijf, worden de horoscopen behandeld op mijn weblog AstroExtra.
Fokkelien, selfie van 12 juli 2017

Fokkelien is bouwer van de site meyenfeldt.nl en, voor zover niet anders vermeld, auteur van het materiaal.
Lees verder »

Het logo van deze site is een hanger van barnsteen, die ik van Sjaak Dubbelaar heb gekregen toen ik 69 werd. Draai het plaatje een kwartslag, en je hebt het symbool voor de Kreeft, mijn zonneteken. Voor het paginabeeld vond ik het mooier om de hanger op 69 te laten staan.

Middeleeuwen
Als het boek Magister Geert Grote uitkomt, wordt ook een bijbehorend weblog geopend op de site van de Geert Grote Universiteit. U kunt er nu al een kijkje nemen; er staat o.a. op wat een ‘rapiarium’ is en waarom het weblog zo is genoemd.
Persoonlijk:
Astrologie
Home | NAAR BOVENLaatste versie: vrijdag 12 april 2024